TEKNAMOTOR, koksnes šķeldotājs, kapāšanas mašīna, kapāšanas mašīnas, smalcinātāji, koksnes kapāšanas mašīnas, zaru kapāšanas mašīna, frēzmašīna celmiem, mašīna izrakšanai, pļaujamā mašīna, meža mašīnas, pļaujamās mašīnas, dzirnavas
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
PASKATĪT VISAS IERĪCES

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. aprīļa (ES) 2016/679 regulas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13. pantu un Direktīvas 95/46 / EK atcelšanu (turpmāk – „PDAR”) - EU GDPR (En) –- European Union General Data Protection Regulation”) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 119), vēlētos jūs informēt, ka:

 1. Jūsu personīgo datu administrators ir sabiedrība Teknamotor Sp. z o.o. (adrešu dati: Polija, 27–400 Sventokšiskas Ostroveca (Ostrowiec Świętokrzyski), Świętokrzyska iela 2a).
 2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz:
  • 6. panta 1. sadaļas b. apakšpunktu - lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, un, lai noslēgtu vienošanos un tās īstenošanu;
  • 6. panta 1. sadaļas c. apakšpunktu - lai izpildītu mums uzliktos pienākumus, piemēram, finanšu norēķinu veikšanu;
  • 6. panta 1. sadaļas f. apakšpunktu - lai realizētu mērķus, kas izriet no mūsu likumīgām interesēm, piemēram, iespējamā civiltiesisko prasību atmešanas vai izpildes nepieciešamība.
 3. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai veiktu konkrētu datu apstrādi. Protams, dati tiks saglabāti mūsu vienojošā līguma darbības laikā, kā arī ar to saistīto iespējamo prasību uzturēšanas ilgumu, tātad vismaz 10 gadus no līguma izbeigšanas vai līdz datu apstrādes pienākuma beigu brīdim, kas izriet no likuma normām.
 4. Jūsu personas datu saņēmēji var būt juridiskie subjekti, kas r pilnvarotas saņemt personas datus, pamatojoties uz attiecīgajiem tiesību aktu noteikumiem. Turklāt, datus var nodot juridiskiem subjektiem, kas apstrādā personas pamatojoties uz Administratora pasūtījumu piemēram: IT pakalpojumu sniedzējiem, datu apstrādes juridiskiem subjektiem parādu iekasēšanai, loģistikas uzņēmumiem, kurjeru uzņēmumiem, advokātu birojiem maksājumu veikšanas operatoriem.
 5. Jums ir tiesības piekļūt savu datu saturam un tiesības tos labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības celt iebildumus.
 6. Personas datu nelikumīgas apstrādes gadījumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam.
 7. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr datu nesniegšana administratora prasītajā apjomā, padarīs neiespējamu parakstīt līgumu un sniegt pakalpojumus.
 8. Administrators nepieņem automātiskus lēmumus, tostarp lēmumus, kas izriet no profilēšanas.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
augšup